چمن مصنوعی ورزشی
کف پوش پلاستیکی چمن مصنوعی کف پوش پلاستیکی
چمن مصنوعی چمن مصنوعی

از محصولات گوناگون شرکت یارا پویش ایرانیان می توان براحتی در انواع ورزشها استفاده کرد و ورزشکاران از بازی بر روی چمن مصنوعی نهایت لذت را تجربه خواهند کرد.
پوشاندن زمینهای فوتبال، هاکی، فوتسال، تنیس، گلف، تیراندازی،دو و میدانی و باشگاه سوارکاری خود را به ما بسپارید.
تمامی چمن های فوتبالی شرکت یاراپویش دارای تاییدیه تک ستاده و دو ستاره فیفا می باشند.