تارتان
تارتان تارتان تارتان


پیست تارتان یا همان پیست دو میدانی با سیستم های فول ، نیمه فول ، ساندویچی و اسپری قابل اجرا می باشد . برای مسابقات بین المللی از سیستم های فول و نیمه فول و برای مسابقات محلی و تمرینات از سیستم های ساندویچ و اسپری استفاده می گردد .
از مزایای پیست های تارتان انعطاف پذیری زیاد و خاصیت چسبندگی مطلوب به سطح بتن ، آسفالت و سنگ بوده که به صورت یکپارچه اجرا می گردد . از کفپوش تارتان جهت جاده های سلامت نسز استفاده می شود .