زیرسازی چمن مصنوعی تزئینی

زیرسازی چمن مصنوعی تزئینی

•مرحله ١= گودبرداري
منطقه مورد نظر در اين ميان، بايد به عمق ٣٥ و ٥٠ سانتي متر مربع گودبرداري شود.

• مرحله ٢ = لايه برداري لايه هاي اساسي
براي زهكشي هرچه بهتر، منطقه گودبرداري شده با استفاده از ماسه و يا ساير مواد مقاوم در برابر آب، همچون قلوه سنگ ، شن و يا تركيبي از مواد معدني، پر مي شود. زهكشي مطلوب در اين ميان مي تواند از طريق حفره هاي موردنظر ايجاد شود.
لايه نهايي نيز مي تواند انرژي لازم را در اين ميان جذب كرده و بر روي ويژگي هاي ورزشي در اين زمين اثرگذار باشد.زیرسازی چمن مصنوعی تزئینی

• مرحله ٣= رول كردن لايه اساسي
 اين بخش تا زماني انجام مي شود كه لايه موردنظر، نرم و قابل استفاده شود.

• مرحله ٤= لايه برداري به صورت ژئو – نساجي 
اين بخش، مي تواند اطمينان لازم را براي توزيع فشار در منطقه موردنظر ايجاد كند.

  • بخش ٥ = قرار دادن رول هاي چمن مصنوعي 
هريك از اين موارد بايد به دقت كافي رول شده و بر اساس طرح موردنظر، در سر زیرسازی چمن مصنوعی تزئینیجاي خود قرار بگيرد.

• بخش ٧= برش دادن خطوط
هريك از خطوط ايجاد شده در طول بر روي چمن مصنوعي مي تواند در طول توليد، مورد بررسي قرار گيرد. ساير خطوط، همچون چرخه مركزي نيز بايد از سوي افراد ماهر، قطع شود.

• مرحله ٨ = فشار بر روي درزهاي موجودچمن مصنوعی ،کفپوش سالن ورزشی، چمن مصنوعی،چمن هاتکو ترکیه ،چمن,چمن مدرسه ,چمن مصنوعی ,چمن مصنوعی ورزشی,چمن مصنوعی فوتبال ,چمن مصنوعی فوتسال ,چمن مصنوعی تزئینی ,چمن مصنوعی مهد,چمن مصنوعی دور استخر,چمن مصنوعی فضای باز,چمن تنیس,چمن هاکی ,چمن گلف ,چمن راگبی ,کفپوش ورزشی ,کفپوش سالن ,کفپوش پلاستیکی ,کفپوش گرانولی ,کفپوش پارکی ,یارا پویش,چمن مصنوعی,کفپوش ورزشی,کفپوش تاتامی ,تجهیزات سالن ,تولید گرانول لاستیک ,تولید تورهای ورزشی،ساک فلاسک ،کفپوش تارتان،کفپوش پلی اورتان،EPDMT ،صندلی تماشاچی،صندلی استادیومی، کفپوش سالن ورزشی، کفپوش سالنی
تمامي درزهاي به وجود آمده در اين ميان بايد به گونه اي تحت فشار قرار بگيرند كه نتوانند باعث ايجاد نقاط ضعيف در چمن مصنوعي شوند.

زیرسازی چمن مصنوعی تزئینی • مرحله ٩= درزگيري
با توجه به نوع چمن مصنوعي و ورزش انجام شده بر روي آن ، همواره بايد چمن مصنوعي و يا ساير مواد لاستيكي موجود در آن، درزگيري شود. در وهله اول، ماشين، ماسه را در فضاي موردنظر توزيع مي كند. اين مرحله سپس با استفاده از يك ماشين برس كاري ، انجام مي پذيرد.

•مرحله ١٠= زمين بازي شما آماده است.                                                 چمن مصنوعی ،کفپوش سالن ورزشی، چمن مصنوعی،چمن هاتکو ترکیه ،چمن,چمن مدرسه ,چمن مصنوعی ,چمن مصنوعی ورزشی,چمن مصنوعی فوتبال ,چمن مصنوعی فوتسال ,چمن مصنوعی تزئینی ,چمن مصنوعی مهد,چمن مصنوعی دور استخر,چمن مصنوعی فضای باز,چمن تنیس,چمن هاکی ,چمن گلف ,چمن راگبی ,کفپوش ورزشی ,کفپوش سالن ,کفپوش پلاستیکی ,کفپوش گرانولی ,کفپوش پارکی ,یارا پویش,چمن مصنوعی,کفپوش ورزشی,کفپوش تاتامی ,تجهیزات سالن ,تولید گرانول لاستیک ,تولید تورهای ورزشی،ساک فلاسک ،کفپوش تارتان،کفپوش پلی اورتان،EPDMT ،صندلی تماشاچی،صندلی استادیومی، کفپوش سالن ورزشی، کفپوش سالنی
ميانگين زمان نصب چمن ، بين 1 تا 8 هفته، به طول مي انجامد. چمن مصنوعي شما آماده استفاده است. بر اين اساس، نصب هر چمن مصنوعي، نمي تواند به شيوه اي كه در بالا به آن اشاره شد انجام پذيرد. زيرا هر زمين بازي، داراي ساختارهاي ويژه مربوط به خود مي باشد. بخش ورزشي یارا پویش خوشحال است كه كمك هاي لازم را به شما درخصوص انتخاب صحيح سطح موردنظر، ارائه نمايد.
در اين بخش كارايي لازم براي انجام ورزش ايجاد مي شود اما ساير فعاليتها نيز در اين حيطه لازم خواهد بود. در اين بخش، زمين هاي فوتبال و يا ساير موارد از طرفداران بي شماري برخوردار بوده و محل تجمع جوانان محسوب مي شوند. اين موارد مي توانند يك عملكرد اجتماعي را به وجود آورده و انجام ورزشهاي گروهي ، همچون بسكتبال ، فوتبال و تنيس را نيز تشويق نمايد